July 24, 2024 8:21 pm

หมวดหมู่: September 21, 2023

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สทนช.หารือภาคธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เร่งขับเคลื่อนมาตรการประหยัดน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต สทนช.ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อแผนหลักฯแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง พร้อมหารือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เร่งขับเคลื่อนมาตรการประหยัดน้ำในภาคการท่องเที่ยวและบริการ เสริมศักยภาพเมืองท่องเที่ยวยอดฮิต พร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต หวังสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน