June 14, 2024 5:34 am

ไลม์ไลท์ภูเก็ตเชิญบริจาคเลือดในวันบริจาคเลือดโลก

Facebook
Twitter

ไลม์ไลท์ ภูเก็ตร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ขอเชิญร่วมบริจาคเลือดในวันบริจาคเลือดโลก (Blood Donor Day)
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566
เวลา 10:00-18:00
ณ ชั้น 2 ไลม์ไลท์ พร้อมของที่ระลึก

พักผ่อน งดสูบบุหรี่ และรับประทานอาหารก่อนมาบริจาคโลหิต

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 076682900
IG/Line/FB:@limelightphuket