June 14, 2024 7:32 am

แขวงทางหลวงภูเก็ต แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนเทพกระษัตรี ฝั่งขาออกเมืองภูเก็ต เริ่มหน้าวัดท่าเรือ ถึง แยกอนุสาวรีย์ กม.ที่ 39+300 – 38+500 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2567

แขวงทางหลวงภูเก็ต จะทำการเบี่ยงการจราจรชั่วคราว เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าออกไปในตำแหน่ง 0.50 – 0.80 เมตร โครงการก่อสร้างทางลอดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี
ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด
เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้