July 24, 2024 6:23 pm

เปิดประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้ความสำเร็จ เติมเต็มแรงบันดาลใจ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จ

มูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและภาคีเครือข่าย
ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต “ถอดบทเรียนชีวิต อ.อัลดุลเลาะห์ นาคนาวา จากมัคคุเทศก์ภาษาอาหรับคนแรกของสยามประเทศสู่หัวหน้าทีมผู้สร้างประตูกะบะห์และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ”
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อ่านประวัติ อ.อับดุลเลาะห์ นาคนาวา
คลิ๊ก ด้านล่าง