July 26, 2024 12:05 am

เทศบาลศรีสุนทร จัดกิจกรรมอบรมทักษะพื้นฐานการชงกาแฟ (เบื้องต้น)

ประกาศเทศบาลศรีสุนทร จัดกิจกรรมอบรมทักษะพื้นฐานการชงกาแฟ (เบื้องต้น)
❗️รับสมัครจำนวนจำจัด ❗️
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้องไป จนถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2567
‼️พิเศษ (เฉพาะผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลศรีสุนทร)
สมัคร ฟรี ได้ที่ เทศบาลตำบลศรีสุนทร📍
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2567
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 076-617803 ต่อ 24

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567