June 14, 2024 5:47 am

เทศบาลศรีสุนทรนำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯดำเนินการขนย้ายส่งมอบเตียงผู้ป่วย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และพื้นที่ หมู่ที่ 8

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วยนายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ กำนันตำบลศรีสุนทรและผู้มีจิตอาสาร่วมทำดี
 
✅ นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯดำเนินการขนย้าย – ส่งมอบเตียงผู้ป่วย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และพื้นที่ หมู่ที่ 8
✅พ่นหมอกควันฆ่าเชื้อยุงลายบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก กำจัดยุงลายไม่ให้มีการแพร่ระบาดหรือขยายพันธุ์ของยุงลาย