July 24, 2024 6:06 pm

เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่

วันที่ (9 มี.ค.2567) ณ วัดเทพวนาราม นายกอั้ม💚 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอุปสมบทหมู่เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่สองวีรสตรีผู้กล้าท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2567 โดยมีนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบรรดาญาติพี่น้องของผู้เข้าอุปสมบทร่วมพิธีจำนวนมาก