July 24, 2024 6:42 pm

เทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายกรีฑา โชติวิชญ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้มอบหมายให้ นางสาววัลลภา คล้ายบุตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและข้าราชการสังกัดสำนักปลัดเทศบาลบาล เข้าร่วมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมพิธี
โดยพิธีเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถวายความเคารพเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จากนั้น ฤกษ์เวลา 14.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 21 กระบวย ใส่ขันสาคร เมื่อเสร็จสิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเชิญขันน้ำสาคร ซึ่งห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว พร้อมที่ตักน้ำขึ้นขบวนรถบุษบก ไปยังวิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง เพื่อไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารวัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ฤกษ์เวลา 17.09 น. และกำหนดประกอบพิธีเวียนเทียน สมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. ต่อไป