June 14, 2024 7:14 am

เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรม เดิน ชิม กิน เที่ยว @ หาดอ่าวยน กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2567) นายกรีทา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวันเดียว เที่ยววิชิต “กิจกรรม เดิน ชิม กิน เที่ยว @ หาดอ่าวยน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงแรมและผู้ประกอบการในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด ที่บริเวณ หาดอ่าวยนต์ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลวิชิต กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองภูเก็ต การแสดงดนตรีสด ร้านค้าอาหารอร่อย ในบรรยากาศสบาย ๆ ริมชายหาดอ่าวยน
 
นอกจากนี้ยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “เที่ยวแบบรักษ์โลก เที่ยวแบบ low carbon tourism” ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุด ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ธรรมชาติ