July 25, 2024 11:40 pm

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพนิมิตร ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพนิมิตร ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
โดยจุดเริ่มต้นขบวนแห่เทียนพรรษาอยู่บริเวณ หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนีย เริ่มเคลื่อนขบวนเวลา 15.00 น.
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต โทร.076-525-100 ต่อ 173

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567