July 25, 2024 11:51 pm

เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และสโมสรโรตารีอันดามัน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฟรี

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และสโมสรโรตารีอันดามัน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฟรี
👉 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จำนวนจำกัด 40 คัน/วัน
👉 บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และเครื่องจักร
.
⏰ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
⏰ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ มัสยิดเอ้าว้าลุ้ลฮีดายะห์ บ้านบางคณฑี (ล่าง) หมู่ 5 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลราไวย์ โทร 0 7661 3801

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567