June 14, 2024 5:20 am

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญร่วมอบรมในโครงการศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative Court Lifelong Learning Cloud) “All Cloud” จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่

1. หัวข้อ หลักทั่วไปของกฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน
📚 วิทยากรโดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
⏰ ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
🌐 ลงทะเบียนร่วมอบรม คลิก https://shorturl.asia/VJZCl
💻 เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Cisco Webex Meeting คลิก https://www.shorturl.asia//nMxXW

2. หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
📚 วิทยากรโดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
⏰ การบรรยายส่วนที่ 1 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
🌐 ลงทะเบียนร่วมอบรม คลิก https://shorturl.asia/96XBQ
💻 เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Cisco Webex Meeting คลิก https://shorturl.asia/SqyIm

⏰ การบรรยายส่วนที่ 2 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
🌐 ลงทะเบียนร่วมอบรม คลิก https://shorturl.asia/aUvBe
💻 เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Cisco Webex Meeting คลิก https://shorturl.asia/ejhvb

🎧 โดยสามารถเข้าร่วมรับฟังได้อีก 2 ช่องทาง ดังนี้
1. Facebook Live บนหน้าแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานศาลปกครอง พิมพ์ค้นหา “สำนักงานศาลปกครอง” หรือ คลิก https://www.facebook.com/admincourt
2. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ คลิก https://allcloud.admincourt.go.th

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง 0 2141 0723 (คุณจริยา) ในวันและเวลาราชการ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::