June 14, 2024 5:40 am

#เปลี่ยนเป็นเมรูไฟฟ้าไร้มลพิษ

วัดศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเมรุเผาศพและเปลี่ยนเป็นเมรุไฟฟ้าไร้มลพิษ มูลค่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญสมทบทุนได้ที่
บัญชีธนาคารออมสิน 020234258240 ชื่อบัญชี วัดศรีสุนทร