June 14, 2024 6:16 am

รพ.วชิระภูเก็ตร่วมขับเคลื่อนโครงการ Phuket’s Blood Donation Drive ครั้งที่ 2 พร้อมเชิญชวนบริจาคโลหิต

วันที่ 10 เม.ย. 2566 ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ Phuket’s Blood Donation Drive ครั้งที่ 2 ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ยอดรวมผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 135 ราย ได้โลหิตจำนวน 135 ยูนิต คิดเป็น 60,750 ซีซี
นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวถึง ความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ.ภูเก็ตและจ.ใกล้เคียง ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษ Rh-negative (เป็นหมู่โลหิตที่หายากในคนไทย แต่จะมีมากในชาวต่างชาติ) ให้เพียงพอต่อกรณีการเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยอื่น ๆ ซึ่งต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนและจำนวนมาก
โดยมี นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวความเป็นมาของโครงการ และความสำคัญในการรณรงค์จัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัด และกล่าวขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดโครงการนี้ เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพในการรักษาพยาบาลในพื้นที่จ.ภูเก็ตให้พร้อมรองรับทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะสร้างความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจ.ภูเก็ตในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน