June 14, 2024 7:29 am

พิธีเปิดแข่งขันฟุตบอล7คนเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพครั้งที่11

ที่ สนามฟุตบอล ลานกีฬาเทพสุนทร หมู่ที่ 5 นายกอั้ม 💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ สารวัตรฯ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักกีฬาและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 โดยมีนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี
📌 มีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 42 ทีม แข่งขันตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2567 ณ สนามฟุตบอล ลานกีฬาเทพสุนทร หมู่ 5 เริ่มทำการแข่งขันเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป