June 14, 2024 6:42 am

ประสบเหตุเพลิงไหม้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสุนทร

 เนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าแล้ง ขอให้พี่น้องประชาชนชาวศรีสุนทรร่วมกันป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
🔥 งดก่อประกายไฟในจุดเสี่ยงทำให้เกิดเพลิงไหม้
🔥 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
🔥 เฝ้าระวัง สังเกตุควันไฟในบ้านและบริเวณใกล้เคียง

#ประสบเหตุเพลิงไหม้แจ้งเบอร์___076_617803_ถึง_4__ต่อ__35