July 25, 2024 11:28 pm

บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชนในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรที่ได้รับผลกระทบ

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วยนายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกฯ ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่พร้อมด้วย พลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ฯ กำลังพลทัพเรือภาค 3 และประชาชนจิตอาสา
 
✅ลงพื้นที่ช่วยกันฟื้นฟู พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ช่วยกันขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่ พร้อมฉีดล้างทำความสะอาดสถานที่ อาคาร บ้านเรือนประชาชน และถนนหนทาง อย่างต่อเนื่อง
 
✅นอกจากนี้ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ รพสต.ศรีสุนทร และทีมอสม.สุขภาพจิต ลงพื้นที่บริการเชิงรุกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ทางการพยาบาล ตรวจประเมินภาวะสุขภาพร่างกายและจิตใจให้พี่น้องประชาชนที่ดีรับผลกระทบ
 

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567