June 14, 2024 5:38 am

นายกอั้มต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทร ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
✅ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.402 กับ ทล.4027 แยกท่าเรือ(อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน