June 14, 2024 6:25 am

ทภก.ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Uzbekistan Airlines 

วันที่ 2 ธ.ค.66 เวลา 07.00 น. นายพีระ อากาศไชย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝอต.ทภก.) ผู้แทน ทภก. พร้อมด้วย พนักงานเวรอำนวยการ (04) และพนักงาน ทภก. ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Uzbekistan Airlines เที่ยวบินที่ HY535 เส้นทางการบิน TAS – HKT (อุซเบกิสถาน – ภูเก็ต) ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 140 คน เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้แทนสายการบิน ร่วมมอบของที่ระลึก ณ ประตูทางออกหมายเลข 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.