July 26, 2024 12:06 am

ทต.ศรีสุนทรประชุมและลงพื้นที่สำรวจหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร

Facebook
Twitter
นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมและลงพื้นที่ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายก อบจ.ภูเก็ต โยธาธิการจังหวัดภูเก็ต
📍ลงพื้นที่สำรวจแนวคลองบางเหนียวดำต่อเนื่องคลองท่าเรือ เพื่อวางแนวทางในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย
📍ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรในวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567