July 25, 2024 10:58 pm

ทต.ศรีสุนทรต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางลอดสี่แยกท่าเรือ

นายกอั้ม นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร พร้อมด้วย ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ ปลัดเทศบาลฯ และพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทร ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
✅ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางลอดสี่แยกท่าเรือ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร และ ปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกท่าเรือ โดยยังมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมถนนสายหลัก และมีความเป็นห่วงในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในอุโมงค์และชุมชนโดยรอบ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทั้งเรื่องของน้ำท่วมและการจราจรติดขัด และดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567