June 14, 2024 7:35 am

ทต.วิชิต ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

วันนี้ (6 มิถุนายน 2567) เวลาประมาณ 13.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนชาวตำบลวิชิต ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดที่ 3 ของการส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ โดยได้รับมอบธงต่อจาก พลเรือโทสุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และคณะ จากนั้น นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังจุดส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ ตามเส้นทางที่กำหนดต่อไป โดยสิ้นสุดจุดส่งมอบธงตราสัญลักษณ์จุดสุดท้าย ณ หน้าร้านวอร์มบาร์ ก่อนจะนำธงตราสัญลักษณ์เข้าสู่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 12.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย รับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจาก นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการรับมอบธงทางน้ำที่ออกเดินทางมาจากท่าเรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
โดยจังหวัดภูเก็ต จะนำธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียติฯ เก็บรักษาที่หอประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
และในวันพรุ่งนี้ (7 มิถุนายน 2567) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะนำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ออกจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อส่งมอบธงต่อให้กับ จังหวัดพังงา ณ เชิงสะพานสารสิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังจังหวัดตามเส้นทางที่กำหนดต่อไป