June 14, 2024 7:17 am

ทต.วิชิต รับมอบทุ่นโปะลอยน้ำ อนุเคราะห์โดย ภูเก็ตไลฟ์การ์ดเซอร์วิส

วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ เก็บทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 6 และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมรับมอบทุ่นโปะ จำนวน 67 ลูก พร้อมตัวต่อ และตะขอแกะ ซึ่งสามารถต่อติดกันได้พื้นที่ยืนริมฝั่ง 33 ตารางเมตร อนุเคราะห์โดย บริษัท ภูเก็ตไลฟ์การ์ดเซอร์วิส จำกัด เพื่อให้เทศบาลตำบลวิชิต ได้นำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์และเกิดความปลอดภัยแก่ชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลวิชิต
เทศบาลตำบลวิชิต ขอขอบคุณ บริษัท ภูเก็ตไลฟ์การ์ดเซอร์วิส จำกัด เป็นอย่างสูง