June 14, 2024 5:46 am

ทต.ราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภูเก็ต Smart City ของเทศบาลตำบลเทพราช

วันที่ (๗ มิถุนายน ๒๕๖๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภูเก็ต Smart City ของเทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจการพัฒนาเมืองอัจริยะให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ