June 14, 2024 7:19 am

ทต.ราไวย์ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะทำงานนโยบายท่องเที่ยว ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ร้านอาหารไม้หมอนฟอเรสต์ เพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดภูเก็ต