June 14, 2024 5:43 am

ทต.ราไวย์ และอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต หารือปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพแหลมพรหมเทพ

 จุดชมพระอาทิตย์ตกทะเลที่สวยที่สุด เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองภูเก็ต และคณะ หารือการปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพแหลมพรหมเทพ (บริเวณปลายแหลม) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว