July 25, 2024 10:57 pm

ทต.ราไวย์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๕ พร้อมทั้งสนับสนุนขนมและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนชาวไทยมุสลิม บริเวณกุโบร์ตำบลราไวย์

วันนี้ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกองการศึกษา เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนขนมและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนชาวไทยมุสลิม เนื่องในวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๕ บริเวณกุโบร์ตำบลราไวย์

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทต.วิชิต พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567