June 14, 2024 6:40 am

ทต.ราไวย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ณ บึงสระบัว หมู่ ๗ ตำบลราไวย์

วันที่ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๗) เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลราไวย์ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านใสยวน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ณ บึงสระบัว หมู่ ๗ ตำบลราไวย์
“ราไวย์เมืองน่าอยู่ ควบคู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี มีวัฒนธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี”