June 14, 2024 7:24 am

ฉลอง ฉลอง ฉลอง เปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีมา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง

20 ก.ย.นี้ ดูหนังฟรี ตลอดทั้งวัน สำหรับชาวภูเก็ต🍿🎬
 
เงื่อนไข
• เฉพาะเรื่อง,รอบ ที่กำหนดไว้ เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ 1 ที่นั่ง ต่อ 1 คน
• เฉพาะวันที่ 20 กันยายน 66 สาขาเมเจอร์ ซีนีมา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ภูเก็ต เท่านั้น
• บริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้