June 14, 2024 5:56 am

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ เชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองเฉิงตูกับตำบลราไวย์” เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน เมืองพี่เมืองน้องแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “เมืองเฉิงตูกับเทศบาลตำบลราไวย์” ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดยนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ จัดทำบันทึกข้อตกลง (mou) เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวระหว่างตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน