July 24, 2024 6:44 pm

งานป้องกันฯ ทต.วิชิต เข้าศึกษาดูงานฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยนางสาวภัทรวรรณ เพ็ญสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวิชิต นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต เข้าศึกษาดูงานด้านเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ในการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ อินทร์แสง ผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย และเจ้าหน้าฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลตามภารกิจ หน้าที่ และแผนการดำเนินงานด้านการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีคุณภาพ โดยทีมบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ไปยังสถานีกู้ภัยทางทะเล ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อศึกษาด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการกู้ภัยทางทะเล พร้อมทั้งสาธิตการขับเรือ และการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอีกด้วย

https://www.phuket-vichit.go.th/…/detail/32347/data.html

#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต

#เป็นเลิศธรรมาภิบาลบริการฉับไว