June 14, 2024 5:31 am

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง “การเลือกสมาชิกวุฒิสภา”

Facebook
Twitter

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต 📣
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง “การเลือกสมาชิกวุฒิสภา”

** สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานฟรี ผ่านคิวอาร์โค้ด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ซีเบด แกรนด์ โฮเทล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต **

ลงทะเบียนผ่าน : https://forms.gle/1wPi1kwyM9SZv8vg7