June 14, 2024 5:15 am

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (big cleaning day) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (big cleaning day) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต