June 14, 2024 7:33 am

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพครั้งที่1

นายกอั้ม💚นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายก ทต.ศรีสุนทร มอบหมายให้นายภิวร จัดสร้าง ที่ปรึกษานายกฯ นายณรงค์ ก่ออินทร์ ประธานสภาฯ นายพงศกร จินะเสนา เลขานุการสภาฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันฟุตบอลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ สนามฟุตบอล (สนามหญ้าเทียม) ปลายแหลมสะพานหิน โดยมี อปท.จังหวัดภูเก็ต ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม เพื่อส่งเสริม และสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง