June 14, 2024 5:58 am

กศน.ราไวย์ เปิดรับนักศึกษาใหม่

🤩 สมัครเลย เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม 🤩
🚩 สนใจสมัครได้ที่ กศน.ตำบลราไวย์ (ข้างวัดในหาน)
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
🟢 เอกสารการสมัคร 🟢
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
☎️ สนใจสมัครและสอบถามข้อมูล : 09 3918 2533 (ครูนิ้ง)