June 14, 2024 6:32 am

16 กันยายนนี้ สาวกชาวเซิร์ฟ และพลพรรคเพื่อนรักของชาวเซิร์ฟพร้อมเพรียงกันในงาน Phuket Surftival ณ หาดกะตะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมยกระดับเพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด โดยเริ่มต้นที่ชุมชนกะตะ เพื่อเกิดงานต้นแบบ
ดึงศักยภาพคนท้องถิ่น เพื่อผสมผสานกิจกรรมทางทะเลและชุมชนเข้าด้วยกัน
ภายใต้แนวคิดหลัก 4 หัวข้อดังนี้
– Community
– Creative Economic
– Sustainability
– Collaboration
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คือ ตัวแทนของเพื่อนรักชาวเซิร์ฟ ( Surfer’s Friend )
นำทัพชุมชุนออกบูทร้านค้า ผลิตภัณฑ์ฝีมือชุมชนกะตะ ( Art & Craft )
อาหารท้องถิ่น เครื่องดื่ม ดนตรี กิจกรรมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดสภาวะโลกร้อน รวมถึงการผลักดันส่งเสริมเยาวชน ร่วมค้นหานักเซิร์ฟตัวน้อย
จากเยาวชนลูกหลานคนในท้องถิ่น Surftival Grom Evaluation
และนิทรรศการความเชื่อมโยงของเซิร์ฟกับชุมชน

ในงานนี้จะมีการจับมือเพื่อสร้างพลัง ให้กิจกรรมเซิร์ฟบอร์ดเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ด้วยการ collaborate งานกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน อาทิเช่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลกะรน
รวมถึง ผู้นำผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและอุปกรณ์ชายหาดชั้นนำของเมืองไทย
BOARDRIDERS THAILAND ผู้จัดจำหน่าย สินค้า
Quiksilver , Roxy , Billabong
ขนทัพ บูทกิจกรรมเซริฟ กิจกรรมชายหาด บูทนิทรรศการกีฬาเซริฟ
ดนตรี ดีเจ และอื่นๆอีกมากมาย

งานครั้งนี้ ในนามผู้จัดงานและพันธมิตร
ต่างมุ่งหวังให้พลังจากกิจกรรมกีฬาเซิร์ฟและพลังจากนักเซิร์ฟ เพื่อนรักของนักเซอร์ฟ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภูเก็ตด้วยกันอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-00.00 น. ณ หาดกะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

#surftival
#phuketsurftival
#surftivalXboardriderssurffestival
#อบจ.ภูเก็ต
#phuket
#kataphuket