June 14, 2024 5:32 am

PKRU ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี 11 วิชาเอก ดังนี้
 
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
วิชาเอกการประถมศึกษา
วิชาเอกดนตรีศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาเอกภาษาไทย
วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเคมี
และโครงการครูรักษ์ถิ่น
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 
สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://enrollstudent.pkru.ac.th/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/pkru-66
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Line Official : @153tlves
Line Openchat : @regtalk
FB & IG : regpkru
Tel. : 08 3391 1166