June 14, 2024 7:36 am

สปรมน. 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. พล.ร.ต.ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ ผอ.สปรมน.1 สง.ปรมน.ทร./รองผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.(ท.) พร้อมด้วยนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายวิสุทธิ์ โรมินทร์ ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายเจนวิทย์ นาคเเก้ว พัฒนากร นายสุชาติ อยู่เย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล นายสุลัยมานฑ์ แก้วงามดี สารวัตรกำนันตำบลเทพกระษัตรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล และสมาชิกอส. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจชาวบ้าน บ้านโคกโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง พร้อมมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่